Klawipresura to uniwersalna i niezwykle skuteczna metoda leczenia odruchowego (refleksologicznego). Zasada klawipresury opiera się na mało znanym fakcie, że organizm ssaków posiada możliwości samoleczenia większości chorób drogą wzbudzania odruchów i odczynów regulacyjnych z pól
receptorowych rozmieszczonych w tkance łącznej, w szczególności zaś w skórze.

Rozkład tych pól jest indywidualny dla każdego organizmu z całym jego zestawem chorób i zaburzeń. Można powiedzieć, że w indywidualnej mapie pól receptorowych zawiera się cała przyczynowo-skutkowa logika choroby.

Fenomenalne jest zaś to, że nie musimy wcale znać tej logiki, gdyż najlepiej i tak zna ją sam organizm. My – terapeuci i pacjenci- musimy umieć „sczytywać” z powłok ciała podpowiedzi i sugestie chorego organizmu, następnie umiejętnie uruchamiać już gotowe do pracy odruchy samoregulacyjne, a potem tylko obserwować geniusz  natury...

Choroby, które ustępowały lub wyhamowywały swój rozwój w wyniku stosowanych przeze mnie i współpracowników zabiegów klawipresury:
-
większość chorób narządu ruchu (poza deformacjami pourazowymi i zwyrodnieniowymi )
- choroby reumatoidalne poza ZZSK
- mono- i polineuropatie
- niedowłady i porażenia po udarach mózgu
- zawroty głowy (100% skuteczności)
- bóle głowy, w tym migreny prawdziwej
- stwardnienia rozsiane (wyraźnie zmniejsza niedowłady i zaburzenia czuć)
- przewlekła niewydolność oddechowa
- przewlekła niewydolność krążenia
- obrzęki poza utrwaloną słoniowacizną limfatyczną
- zespoły pozakrzepowe
- miażdżyca kończyn dolnych
- rewitalizacja blizn pozawałowych serca
- choroba wrzodowa żołądka i dwunatnicy
- choroby refluksowe w tym przepuklina wślizgowa żołądka
- marskość wątroby
- zapalenia wirusowe wątroby
- zespół jelita drażliwego
- wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- niektóre nowotwory złośliwe